Easy to do business with

Brandtæpper

Lätt att ha nära till hands

Brandfilten är ett bra komplement till pulversläckaren och då främst för att släcka mindre bränder vid spisen, i sängen, möbler eller i kläder. Att kväva en mindre eld med en brandfilt är väldigt effektivt. Brandfilten bör hänga lättåtkomlig, så att den verkligen kommer till nytta när den behövs.

housegard.com kan du läsa mer om brandsäkerhet för hem och företag.