Easy to do business with

Tilbehør til brandslukkere

Beroende på var en brandsläckare ska placeras uppstår olika behov av montering och förvaring. Vi erbjuder en rad olika lösningar för detta ändamål. Allt från brandsläckarskåp och fordonshållare till enklare skyddsöverdrag. Vi erbjuder även en komplett lösning för brandskydd i samband med Heta Arbeten.

housegard.com kan du läsa mer om brandsäkerhet för hem och företag.