Fedtslukker

Fedtslukker

FRITURE-/FEDTSLUKKER

Fedtslukkere indeholder et slukkemiddel, der er specialudviklet til at bekæmpe brand i madolie, brandklasse F. Til placering i køkken og lokaler, hvor der er frituregryder og stegeplader, og hvor der håndteres større mængder af mad- og fritureolie. Vores fedtslukkere kan også bruges ved brand i klasse A og B, dog med begrænset effekt.

En fedtslukkere kan også bruges ved brand i elektriske installationer op til 1000 V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.

SÆRLIGE EGENSKABER

- Høj slukkeeffekt i klasse F
- Lanse til sikker slukning med afstand til ilden

SLUKNINGSMIDLETS FUNKTION

Slukningsmidlet SUN WA F Class indeholder salte, der reagerer kemisk med brændende olie og stegefedt og danner en skorpe over den brændende væske. Dette afskærer ilttilførslen, og branden kvæles.

ANVENDELSESOMRÅDER

Hoteller, restauranter, cafeer, kantiner, storkøkkener, gadekøkkener og andre lokaler, hvor der anvendes eller opbevares madolie.