Kuldioxidslukkere

Kuldioxidslukkere

CO2 -SLUKKERE

CO2-slukkere indeholder komprimeret kuldioxid og giver en helt ren slukning uden slukningsskader. Gassen trænger ind, også på trange steder. Brandklassen er B, brandfarlige væsker, men slukkerens egenskaber gør, at den også er velegnet til slukning af brand i fx elektrisk udstyr, serverrum, køkkener og laboratorier.

Kan også bruges ved brand i elektriske installationer op til 1000V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter. 

Vær opmærksom på at CO2 fortrænger ilt. Man bør derfor være forsigtig med at bruge slukkeren i små lokaler uden ventilation, da der er risiko for kvælning. Når slukkeren anvendes, holder gassen en temperatur på ca. -80 °C og kan ved direkte kontakt forårsage kuldeskader.

SÆRLIGE EGENSKABER

- Lanse til sikker slukning, så der kan holdes afstand til branden
- Ren slukning uden slukningsskader

CO2s FUNKTION

CO2 er en farveløs gas, der er tungere end luft og har et kogepunkt på -56 C° og et frysepunkt på -78 C°. Det har en afkølende og kvælende effekt på ild. CO2 kvæler den ilt, som branden er afhængig af, og lægger sig som en ”hinde” over flammerne.

ANVENDELSESOMRÅDER

Industri, offentlige miljøer, fødevareindustrien, storkøkkener, datacentre, laboratorier, sygehuse, farvehandlere og den kemiske industri. CO2 slukker uden restprodukter og er derfor især velegnet i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk udstyr. Er også velegnet i offentlige miljøer, hvor slukningsskader i form af pulver eller skum bør undgås.