Kontakt os
Kundeservice
Find din salgsrepræsentant

Log ind for at se din salgsrepræsentant.

Hvis du ikke allerede er kunde her, kan du klikke her for at ansøge om en kundekonto.

Registrer dig som kunde

Klik her for at blive kunde

Salgs og leveringsbetingelser

Generelle salgsbetingelser
1. Disse salgsbetingelser anvendes på salg af produkter ("Produkter") fra GPBM Nordic AB ("Sælger") til grossister og andre virksomheder ("Køber"), medmindre der ligger en anden skriftlig aftale mellem Køber og Sælger.


Ændringer og tilføjelser
2. Disse generelle salgsbetingelser kan ændres af Sælger fra tid til anden. Den nyeste version, vil altid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, www.gpbmnordic.se . Ændringer af vilkår gælder kun for ordrer, afgivet af Køber og efter den senest ændrede udgave, som er lagt ud på sælgers hjemmeside. På Købers anmodning, kan Sælger sende en kopi, af den seneste version, med seneste vilkår og salgsbetingelser.


Bestilling
3. Bestilling af produkter, kan gøres online, telefonisk, mail eller fax. Efter Sælger har modtaget bestilling, bekræfter Sælger ordren med en ordrebekræftelse.
4. Bindende aftale mellem parterne er gældende, når Sælger har sendt ordrebekræftelse til Køber.


Priser og betaling
5. Alle priser er eksklusiv moms og eventuelle miljøafgift og dumpingafgifts gebyr eller lignende. Miljøafgifter, dumpingsafgifts gebyr, angives særskilt på fakturaen. Sælger forbeholder sig ret til at ændre pris, levering og salgsbetingelser uden varsel.
6. Sælger fakturerer efter den aftalte pris i forbindelse med levering af produkter. Ved bestilling, med en samlet ordreværdi på under 2.000 DKK exkl. moms og alle afgifter, pålægges ekspeditionsgebyr på 150 DKK. Betaling - netto 20 dage fra fakturadato.
7. Hvis Køber ikke overholder aftalte betalingsfrist, kan Sælger pålægge renter i overensstemmelse med købeloven.


Teknisk information
8. Alle tekniske oplysninger vedr. produkter eller deres fremstilling, både før og efter ordre, forbliver Sælgers ejendom. Alt modtaget teknisk information, må ikke kopieres eller videregives til tredjepart uden Sælgers samtykke.


Leveringsbetingelser
9. Levering er ab fabrik / til Købers lager i henhold til Incoterms 2010 FCA 002. Fakturering af eventuelle europaller, pålægges Køber i forbindelse med fakturering.
10. Produkter vil blive leveret i henhold til GPBM´s normale leveringsaftaler, eller det som skriftligt, er aftalt mellem Køber og Sælger.


Levering forsinkelse
11. Sælger skal straks underrette Køber, hvis der er grund til at tro , at leveringen kan blive forsinket. Hvis en forsinket levering sker i følge af force majeure, eller anden udefra kan påvirke leveringen fra Sælgers leverandør til køberen, kan leveringsfristen forlænges med en rimelig tid. Køber er kun berettiget til at annullere en forsinket levering i tilfælde af, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for køberen og forsinkelsen ikke skyldes force majeure. Hvis der opstår en væsentlig leverings forsinkelse, kan køber opnå en evt. berettiget erstatning. Men kun hvis der er indgået en særlig skriftlig aftale herom. Sælger har ret til at nægte, at levere produktet i tilfælde af, at Køber har misligholdt betalingsbetingelser. Sælgeren er dog forpligtet til, at levere varen i tilfælde, at Køberen betaler for leveringen på forhånd eller der stilles sikkerhed. Sælger har intet ansvar ved forsinkelse af leveringen ud over det der er angivet i dette afsnit - punkt 11.
12. Køber mister sin ret til erstatning, hvis der ikke indgives skriftligt erstatningskrav fra sælger, inden for seks uger fra leveringsdato.
13. Sælger har intet ansvar for eventuelle forsinkelser ud over hvad der er fastsat i punkt 11 og 12. Dette gælder også for eventuelle økonomiske tab så som produktion eller tab af fortjeneste.


Ansvar, fejl og mangler
14. Sælger ombytter eller reparerer produkter der har konstruktions-, materiale-eller fabrikationsfejl. Sælgers ansvar omfatter ikke defekter forårsaget af (1) forkert brug af produktet, (2) Misligholdt produkt leveret af Køber eller (3) Ændring af produkt/design.
15. Sælgers ansvar omfatter kun fejl og mangler, som viser sig inden et år fra den dokumenterede købsdato.
16. Sælger har intet ansvar for andre fejl, end hvad der er fastsat i punkt 14 og 15. Dette gælder også for eventuelle økonomiske tab, såsom produktion eller tab af fortjeneste.


Reklamation
17. Køber skal indgive skriftlig meddelelse til sælger vedr. fejl eller mangel på produktet. Reklamation skal indgives indenfor 12 måneder fra dokumenteret købsdato Klagen skal indeholde en uddybende beskrivelse af fejlen.
18. Fejl, der er synlige ved købers modtagelse af produktet, såsom skader, manglende elementer, osv. skal indberettes straks ved modtagelsen og registreres, i de vedlagte forsendelsespapirer eller et andet dokument. Ved eventuelle skjulte fejl/skader skal dette meddeles til transportøren / sælger hurtigst muligt, og ikke senere end 5 dage efter modtagelse af varerne.
19. Er reklamationen fra Køber ikke indgivet til Sælger indenfor den fastsatte frist i henhold til punkt 17 og 18, mister Køber retten til at gøre krav i forbindelse med defekten.


Returnering
20. Varer kan kun returneres, under forudsætning af at sælgeren kan holdes ansvarlig, som for eksempel, er fejl levering eller produkter med defekter/fabrikationsfejl. Dette kan returneres uden omkostninger for Køber. Kontakt kundeservice/ sælger inden returnering for at få vejledning om, hvordan du returnerer varer.
21. Øvrig returnering af varer, som ikke er nævnt under punkt 20, skal godkendes på forhånd af Sælger. Ved godkendelse af returnering, vedlægges Sælgers ordre-og / eller faktura kopi. Omkostninger for returforsendelse/shipping, er på Købers regning. Godkendte varer som returneres, skal primært leveres tilbage i uåbnet, umærket original emballage. I forbindelse med returnering af varer, pålægger Sælger et retur gebyr, svarende til 20 % af købsprisen, dog ikke mindre end 250 DKK. Eksl. Moms.
22. Efter modtagelse af returnerede varer, og alle returnerings krav er opfyldt. Laves en kreditering af Sælger ud fra punkt 21, hvis ikke andet er godkendt eller aftalt.


Produktansvar
23. Sælger er ikke ansvarlig for skade på person eller ejendom, eller følgerne af en sådan skade, hvis skaden sker, efter at produkterne er blevet leveret til Køber.
24. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger bliver ansvarlig over for tredjemand for skade eller tab som Sælger, i overensstemmelse med punkt 23 er ikke ansvarlig.
25. Parterne skal gensidigt underrette den anden part om alle skader forårsaget af produkterne.


Tvister og gældende lov
26. Tvister, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen skal afgøres ved retten med Københavns byret i første instans.
27. Dansk lovgivning er gældende